میوه یا گیاه توسط نبات روکش شده است و نبات های مغزدار را ایجاد کرده است.

نبات های میوه ای مغزدار نوع مدرن و جدیدی از نباتهای سنتی هستند که میوه و گیاه داخل نبات قرار گرفته است و ‌آن را مطابق ذائقه های مختلف کرده است.

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)